Společnost ocelové pásy

Konference

Odborné konference s mezinárodní účasti pořádané Společnosti Ocelové pásy v pětiletých intervalech.Po odborné stránce jsou zajišťovány členy Společnosti, technicky pak první čtyři konference byly zajišťovány ve spolupráci s tehdejším Domem techniky ČSVTS.