Společnost ocelové pásy

9. mezinárodní konference

Informace o průběhu mezinárodní vědecké konference pořádané Společnosti Ocelové pásy


Ve dnech 4.10. – 5. 10. 2016 se konala v Mikulově v hotelu Galant již „9. mezinárodní konference OCELOVÉ PÁSY 2016“

Tuto konferenci organizovala Společnost Ocelové pásy pro odbornou veřejnost zabývající se tematikou výroby a zpracováním ocelových pásů válcovaných za tepla i za studena a jejich finalizací.

Generální sponzor této konference byla firma BKB Metal, a.s.

Konference se zúčastnilo 77 odborníků ze 3 světadílů a z 11 zemí – České republiky, Slovenska, Thajska, Slovinska, Německa, Rakouska, Nizozemí, Španělska, Srbska, Brasilie a Finska.

Jednání bylo rozděleno do tří sekcí, které tematicky pokryly metalurgické i strojírenské, technologické i vědeckovýzkumné aspekty výroby a finalizace ocelových pásů válcovaných za tepla a za studena.

Konference svým obsahem přispěla k posílení přesvědčení o významu a perspektivnosti ocelových pásů jako produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Věříme, že si  účastnící 9. mezinárodní konference OCELOVÉ PÁSY 2016 odnesli do jednotlivých firem na svá pracoviště nové poznatky a náměty z prezentovaných příspěvků, které budou přínosem pro jejich další pracovní a výzkumnou činnost.

Atmosféra konference, exkurze a slavnostní večer s programem doprovázen folklorní hudební skupinou je zachycena v několika fotografiích.