Společnost ocelové pásy

Odborné exkurze

Vzděláváme širokou veřejnost, ale i sebe. Chceme znát moderní trendy a technologické postupy. Bližší informace o konání odborných zahraničních exkurzí organizovaných pro členy Společnosti Ocelové pásy jednou za pět let.