Společnost ocelové pásy

Exkurze u firmy Voestalpine, Linec, Rakousko, 2009

V roce 2009 byla po vzájemné dohodě uskutečněna návštěva ve firmě Voestalpine v Linci, která nejen vyrábí pásovou ocel válcovanou za tepla a za studena, ale zároveň vyrábí a dodává technologické celky a zařízení pro různé typy válcoven.

ODBORNÁ ZAHRANIČNÍ EXKURZE SPOLEČNOSTI OCELOVÉ PÁSY 2009.

Plánované odborné zahraniční  exkurze jsou pořádány Společností Ocelové pásy pro členy Společnosti v pětiletých cyklech. Exkurze jsou připravovány ve spolupráci s vybranou zahraniční firmou, která svou činností nebo svou produkcí souvisí s problematikou ocelových pásů a plechů. V tomto roce byla po vzájemné dohodě uskutečněna návštěva ve firmě Voestalpine v Linci, která nejen vyrábí pásovou ocel válcovanou za tepla a za studena, ale zároveň vyrábí a dodává technologické celky a zařízení pro různé typy válcoven.

Hlavní cíl exkurze je zaměřen na odborně tematickou část, ale pro účastníky je zároveň připraven také doprovodný program, který obsahuje turistickou a historickou část navštíveného místa exkurze a jejího okolí.    

Program exkurze:

Pátek 22. 5. 2009 – odjezd na exkursi (z Ostravy, přes Frýdek – Místek, Olomouc, Brno, Jihlavu, České Budějovice do Dolního Dvořiště). Příjezd do Dolního Dvořiště a ubytování v hotelu Euroline 55. V hotelu je zajištěno ubytování včetně večeře a snídaně.

Sobota 23. 5. 2009 – prohlídka Salcburku – byla po společném zakoupení SALZBURG CARD (zajišťující bezplatné vstupy a cestování městskou dopravou) dle uvážení každého z účastníků. Účastníci si mohli projít individuálně předem vybrané objekty svého zájmu, nebo se připojili k jedné naplánované prohlídkové trase. Po ukončení prohlídky pamětihodností a zajímavostí Salcburku program pokračoval plánovaným odjezdem do místa ubytování v Sankt Johann im Pongau hotelu – pensionu. Ubytování bylo spojeno s následnou večeří a se společenským posezením.

Neděle 24. 5. 2009 – turistický poznávací program – opět bylo naplánováno rozdělení účastníků na dvě skupiny dle zájmu. Protože v termínu naši návštěvy ještě nebyly otevřeny všechny oblasti našeho zájmu nedošlo k rozdělení na skupiny a všichni se vydali na prohlídku v okolí pohoří Tauern s poznáváním přírodních krás např.: Kaprun High Mountains Reservoir a okolí.

Pondělí 25. 5. 2009 – příjezd do Lince kde začala exkurse u firmy Voestalpine. Po ukončení exkurse u firmy Voestalpine byl oběd v průběhu zpáteční cesty (Dolní Dvořiště). Následoval návrat domů (podle zpracovaného časového itineráře ve spolupráci s autodopravcem firmou Galeja).