Společnost ocelové pásy

Odborná zahraniční exkurze u firmy SSAB Tunplant – Borlänge, Švédsko, 2013.

Počátkem června roku 2013 se uskutečnila další z plánovaných odborných zahraničních exkurzí, které jsou pořádány Společností Ocelové pásy pro své členy a jsou pečlivě připravovány ve spolupráci s vybranou zahraniční firmou, která svou vývojovou činností nebo svým výrobním programem souvísí s problematikou ocelových pásů a plechů. V tomto roce byla po vzájemné dohodě uskutečněna návštěva členů Společnosti ve firmě SSAB Tunplant, Borlänge - Švédsko, ve které se produkují válcované pásy z oceli se zvýšenou pevností a tvrdostí.

ODBORNÁ ZAHRANIČNÍ EXKURZE SPOLEČNOSTI OCELOVÉ PÁSY 2013.

Počátkem června roku 2013 se uskutečnila další z plánovaných odborných zahraničních exkurzí, které jsou pořádány Společností Ocelové pásy pro své členy a jsou pečlivě připravovány ve spolupráci s vybranou zahraniční firmou, která svou vývojovou činností nebo svým výrobním programem souvísí s problematikou ocelových pásů a plechů. V tomto roce byla po vzájemné dohodě uskutečněna návštěva členů Společnosti ve firmě SSAB Tunplant, Borlänge – Švédsko, ve které se produkují válcované pásy z oceli se zvýšenou pevností a tvrdostí.

Hlavní cíl exkurze byl zaměřen na odborně tematickou část, ale pro účastníky akce byl zároveň připraven taktéž doprovodný program, který obsahoval turistickou a historickou oblast z navštíveného místa exkurze a jejího okolí.    

PROGRAM EXKURZE:

Sobota 1. 6. 2013 – odjezd na exkursi – doprava na letiště Praha je individuální. Odlet z Prahy se společnosti Scandinavian airlines a přílet na letiště Arlanda – Stockholm – Švédsko. Přesun z letiště Arlanda autobusem do hotelu Quality hotel Nacka***.

Večerní procházka do Starého města – historického jádra Stockholmu Gamla Stan, které leží na ostrůvku Stadsholmen. Prohlídka královského paláce – Kungliga Huset, katedrály – Domkyrkan a německého katolického kostela -Tyska kyjan. Ve večerních hodinách má Gamla Stan jedinečnou atmosféru, při dlouho nezapadajícím slunci zvláště na zahrádce některé z místních hospůdek.

Neděle 2. 6. 2013 – prohlídka Stockholmu – po snídani přesun soukromě pronajatým autobusem do centra Stockholmu, návštěva radnice Stadhuset. Z její věže se otevírá nádherný výhled na střed města s královským palácem – Kungliga Huset, katedrálou – Domkyrkan a švédským parlamentem – Riksdagen nad hladinou třetího největšího švédského jezera Mälaren. Prohlédka unikátní bitevní lodě Vasa krále Gustava Vasy, která byla vyzdvižena po 333 letech ze dna moře. V odpoledních hodinách přesun autobusem do Borlänge, ubytování v hotelu Quality hotel Galaxen. Hotel sousedí s druhým největším planetáriem Švédska Kosmorama.

Pondělí 3. 6. 2013 – po snídani se uskutečnil výlet do Falunu. Město je proslulé těžbou mědi a celý důlní komplex, včetně dělnických domků, je dnes chráněno jako památka UNESCO. Návštěva hlavního dolu s názvem Falun Kopparbergsgruva v rámci průvodcované prohlídky, která nás zavedla do hlubokých podzemních štol (až 67 m pod zemským povrchem) a patří k nejnavštěvovanějším místům středního Švédska. Odpoledne jsme se vydali zpět na cestu do Borlänge. Zastavka u dřevěného kostelíku Amsbergs Kyrkan ze 16.století a procházka v přírodní rezervaci Gyllbergen. Rezervace je známá bohatým ptačím životem.

Úterý 4. 6. 2013 – exkurse u firmy SSAB Tunplant. Odjezd na exkurzi (program exkurze byl upřesněn s firmou SSAB), po exkurzi přesun do Uppsaly. Město se nachází pouze 38 km severně od letiště. Najdeme tu nejstarší severoevropskou univerzitou a univerzitní knihovnou Carolina Rediviva, kde je kromě mnoha jiných vzácných rukopisů vystavena i tzv. Stříbrná bible z 6. stol., ukořistěná v Praze během Třicetileté války. Nedaleko leží stará část města – Gamla Uppsala s mohylami vikinských panovníků.

Středa 5. 6. 2013 – návrat domů z letiště Arlanda, odlet se společnosti Scandinavian Airlines. Doprava z Prahy pak již byla zajišťována individuálně.