Společnost ocelové pásy

8. Mezinárodní konference OCELOVÉ PÁSY 2011

Zhodnocení 8. Mezinárodní konference OCELOVÉ PÁSY 2011, která byla pořádaná Společností Ocelové pásy za generální podpory US Steel košice.

Ve dnech 4. – 6. října 2011 se konala ve Vysokých Tatrách – Staré Lesné ve Slovenské republice v hotelu ACADEMIA již 8. mezinárodní konference OCELOVÉ PÁSY 2011, kterou zorganizovala Společnost Ocelové pásy pro odbornou veřejnost zabývající se tematikou výroby a zpracováním ocelových pásů válcovaných za tepla i za studena a jejich finalizací.

Konference se zúčastnilo 94 odborníků ze 4 světadílů, ze 12 zemí – ČR, Číny, Itálie, Jihoafrické republiky, Chorvatska, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska, Slovenska, Ukrajiny a USA. Bylo prezentováno 42 přednášek (včetně firemních prezentací) ve 4 odborných sekcích.

Konference tematicky pokryla metalurgické i strojírenské, technologické i vědeckovýzkumné aspekty výroby a finalizace ocelových pásů válcovaných za tepla a za studena. Svou obsahovou náplní dominantně přispěla k posílení přesvědčení o významu a perspektivnosti ocelových pásů jako produktů, tvořících mimo jiné základ pro náročnou výrobu s vysokou přidanou hodnotou (především v oblasti automobilového průmyslu). Prokázala se zásadní orientace na zvyšování jakosti při zavádění nových ocelí i technologií, na snižování energetických i materiálových nákladů výroby, respektování ekologických požadavků a úzké sepětí výroby pásů s aplikovaným výzkumem.

Věříme, že si mnozí z účastníků 8. mezinárodní konference OCELOVÉ PÁSY 2011 odnesli na svá pracoviště a do svých institutů nové poznatky a náměty z prezentovaných příspěvků, které budou přínosem pro jejich další pracovní a výzkumnou činnost.