Společnost ocelové pásy

Speciální válcované profily. 84. pracovní seminář, Lhotka

Ve dnech 14. - 16. 10. 2019 se uskutečnil pro členy Společnosti Ocelové pásy 84. pracovní seminář na téma „Speciální válcované profily“. Seminář uspořádala společnost VÚHŽ a.s. ve spolupráci se Společnosti Ocelové pásy v Hotelu Wellness & Restaurace U Fandy, Lhotka 180, 739 47 Lhotka, Česká republika.

Pravidelný seminář, který proběhl ještě před covidovou vlnou, která narušila naše pravidelné setkávání. Netradičně byla spolupořádající firmou VUHŽ a.s. a to nás zavedlo do oblasti dlouhých vývalků. V rodném listě měl seminář zapsáno:

Téma:                         „Speciální válcované profily“

Místo konání:              Wellness & Restaurace U Fandy, Lhotka

Garant semináře:       Ing. Martin Špok

Program:                     Pondělí   14. 10. 2019     Prezentace a ubytování

                                    Úterý       15. 10. 2019     Plenární zasedání Společnosti

                                                                            Odborná část semináře – přednášky, diskuse

                                                                            Společenský večer, neformální diskuse

                                    Středa    16. 10. 2019     Odborná exkurse VÚHŽ Dobrá

                                                                            Vyhodnocení a ukončení semináře

Účast:                         30 členů Společnosti, z toho 5 seniorů                                                     

Hosté:                         Přednášející a spoluautoři příspěvků v odborné části semináře, zástupci spolupořádající společnosti a hosté Pretnar Jerney a Vašek Zdeněk.

V odborné části semináře byly předneseny přednášky:

Transformace VÚHŽ Dobrá z výzkumného ústavu na výrobní podnik. Ing. Karel Rojko, VÚHŽ Dobrá, v zastoupení přednesl Ing. Martin Růžička.

Problematika výroby speciálních profilů v podmínkách teplé válcovny VÚHŽ a.s. Ing. Martin Růžička, VÚHŽ Dobrá.

Válcování speciálních profilů pro výrobu listových pružin. Ing. Tomáš Kubina, Ph.D., Daniel Folta, Ing. Zdeněk Vašek, Ph.D., Liberty Ostrava.

Tepelné zpracování nízkouhlíkové bórové oceli 22MnB5 na pevnosti nad 1000 MPa s garantovanou plasticitou. Doc. Ing. Václav Machek, CSc., Mubea Transmission, Žebrák.