Společnost ocelové pásy

Povrchové úpravy. 86. pracovní seminář Ostrava-Petřkovice.

Během plenárního zasedání byli přijati za členy Ing. Tomáš Studecký a Ing. Pavel Vítoslavský. Odbornou část semináře garantoval Ing. Jiří Váňa z firmy EKOMOR. Tradiční exkurze se uskutečnila ve firmě ŽDB Drátovna a.s.,

Dopolední program byl věnován tradičně plenárnímu zasedání. Na programu byly následující body:

 •    Seznámení s programem 86. pracovního semináře
 •    Změny v členské základně
 •    Vyhodnocení 85.pracovního semináře
 •    Informace o činnosti výkonné rady za poslední období od 85. podzimního semináře
 •    Zpráva hospodaření 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, revizní zpráva
 •    Coffeebreak
 •    Příprava 87. pozimního semináře a Konference 2023
 •    WWW stránky Společnosti
 •    Diskuse a různé

President Společnosti Ing. Špok předal průkaz člena a stanovy společnosti Ing. Zbyňku Hudieczkovi, Ph.D. z firmy BILSTEIN. CCE a.s.. Do společnosti za fyzického člena se přihlásili tito kolegové:

Ing. Pavel Vitoslavský –  UVB Technik s.r.o. obchodně -technický ředitel, jednatel společnosti.

Ing. Tomáš Studecký – COMTES FHT – zastupuje dlouhodobě právnickou osobu v SOP

Oba se osobně představili a byli 100% zvoleni fyzickými členy společnosti.

Odborná část 86. pracovního semináře proběhla 24.5.2022 v odpoledních hodinách v společenské místnosti restaurace GREEN Ostrava Petřkovice . Garant semináře Ing. Jiří Váňa zahájil odpolední přednáškový blok, při kterém byly předneseny tyto přednášky:

 1. Svodidla Liberty Ostrava – Ing David Rochovanský , Liberty Ostrava, a.s, Ostrava
 2. Analýza povrchu a znečištění kovových materiálu-neuškodí, (ne)pomůže? -Mgr.Jiří Čmelík, PhD, Orlen UniCRE,a.s., Ústí nad Labem
 3. Kontrola čistoty dílů ve výrobním procesu- Ing. Michal Zoubek TechTes , s.r.o. Jaroměř .
 4. Mořící linka pásů z mosazných slitin –  Ing. jiří Váňa, Ekomor ,s.r.o., Frýdek-Místek. Dolněna o vstup Ing. Tomáše Martena z firmy Ingeteam

Tradiční exkurze se uskutečnila ve firmě ŽDB Drátovna a.s., která byla založena 1885.

Byli jme srdečně přijati i občerstvením. Na úvod nám byla vysvětlena historie firmy a její výrobní program.

Měli jsme možnost se podívat s odborným výkladem do celého procesu výroby drátu. Viděli jsem mořírnu drátu, výrobní linku pro výrobu tzv., patentovaného drátu (izotermické kalení), tažírny drátů, výrobu lan a pérovnu, přípravnu průvlaků