logo

Společnost ocelové pásy

Profesionálové ve výrobní oblasti ocelových pásů a plechů

Tyto stránky byly vytvořeny k informování odborné veřejnosti o činnosti Společnosti Ocelové pásy, která především spočívá v organizaci odborných pracovních seminářů. Kromě informací o činnosti zde naleznete i části z naší historie, popis organizace Společnosti a další informace ze života našeho odborného seskupení.

erik-eastman

Společnost Ocelové pásy je sdružení technologů v oblasti výroby a zpracování ocelových pásů.

Naše společnost zaměřuje na otázky materiálů a produkci polotovarů pro výrobu ocelových pásů válcováním za tepla i válcováním za studena, technologie výroby ocelových pásů za tepla, za studena, tepelné a mechanické zpracování ocelových pásů.

Aktuality a novinky z naší společnosti

Pracovní semináře

Odborné semináře

Odborné semináře připravované pro členy Společnosti Ocelové pásy se konají dvakrát ročně a to na jaře a na podzim. Svým zaměřením jsou určeny pro informování a vzdělávaní účastníků o novinkách ve výrobě, materiálech a vývoji v oblasti ocelových pásů.

Pracovní semináře tvořily a tvoří vždy hlavní pracovní náplň činnosti. Jejich základní koncepce zůstává bez podstatných změn od 1. semináře. Na programu prvého dne semináře (v části plenárního zasedání Společnosti) jsou řešeny organizační záležitosti, personální otázky, informace o přípravách dalších seminářů či konferencí, hodnocení uskutečněných akcí apod. V druhé části dne je pak odborný program semináře, ve kterém je vyhrazen prostor pro odborné přednášky, příp. koreferáty a diskusi. Této druhé části semináře se obvykle zúčastňují další přizvaní zástupci z pořádající organizace, která je garantem probíhajícího semináře. Na programu druhého dne je pak obvykle exkurze do pořádajícího závodu nebo je zajištěn jiný doprovodný program.

Pracovní semináře tvořily a tvoří vždy hlavní pracovní náplň činnosti. Jejich základní koncepce zůstává bez podstatných změn od 1. semináře. Na programu prvého dne semináře (v části plenárního zasedání Společnosti) jsou řešeny organizační záležitosti, personální otázky, informace o přípravách dalších seminářů či konferencí, hodnocení uskutečněných akcí apod. V druhé části dne je pak odborný program semináře, ve kterém je vyhrazen prostor pro odborné přednášky, příp. koreferáty a diskusi. Této druhé části semináře se obvykle zúčastňují další přizvaní zástupci z pořádající organizace, která je garantem probíhajícího semináře. Na programu druhého dne je pak obvykle exkurze do pořádajícího závodu nebo je zajištěn jiný doprovodný program.

Konference s mezinárodní účastí

Tyto konference jsou pořádány od roku 1976 v pětiletých intervalech a podobně jako u seminářů se jejich základní koncepce nezměnila. Po odborné stránce jsou zajišťovány členy Společnosti, technicky pak první čtyři konference byly zajišťovány ve spolupráci s tehdejším Domem techniky ČSVTS.

Kompletně zajišťované Společnosti byla 5. konference v Opavě v r. 1996, 6. konference v Rožnově pod Radhoštěm v r. 2001, 7. konference v Přerově v r. 2006, 8. konference ve Staré Lesné-Vysoké Tatry a všechny budoucí konference byly a budou zajišťovány plně vlastními silami Společnosti, a to nejen příprava (pozvánky, tematické rozdělení přednášek, zajištění stravovacích a ubytovacích služeb, tlumočení, kulturní nebo doprovodný program konference, finanční zabezpečení aj.), ale i průběh vlastní konference (řízení sekcí, sekretariát a informační centrum, technické zabezpečení atd.).

Konference s mezinárodní účastí

Tyto konference jsou pořádány od roku 1976 v pětiletých intervalech a podobně jako u seminářů se jejich základní koncepce nezměnila. Po odborné stránce jsou zajišťovány členy Společnosti, technicky pak první čtyři konference byly zajišťovány ve spolupráci s tehdejším Domem techniky ČSVTS.

Kompletně zajišťované Společnosti byla 5. konference v Opavě v r. 1996, 6. konference v Rožnově pod Radhoštěm v r. 2001, 7. konference v Přerově v r. 2006, 8. konference ve Staré Lesné-Vysoké Tatry a všechny budoucí konference byly a budou zajišťovány plně vlastními silami Společnosti, a to nejen příprava (pozvánky, tematické rozdělení přednášek, zajištění stravovacích a ubytovacích služeb, tlumočení, kulturní nebo doprovodný program konference, finanční zabezpečení aj.), ale i průběh vlastní konference (řízení sekcí, sekretariát a informační centrum, technické zabezpečení atd.).
Jsme s vámi
od roku 1973
vitkovice-2
Osádky Víkovických železáren Klementa Gottwalda. Na snímku přední tavič
odpolední směny I. vítězné vysoké pece Ludvík Pastorek při odpichu.

Zdroj: ČTK

Celostátní odborná skupina Výroba pásů byla založena 5. prosince 1973 na ustavujícím 1. pracovním semináři v Ostravě. Jejím sestavením byl pověřen Ing. Vladimír Dědek, CSc. z tehdejšího n.p. VŽKG Ostrava. Mezi zakládající členy bylo vybráno 29 předních odborníků z oblasti výroby a vývoje pásových ocelí všech československých válcoven, výrobců válcovacích tratí a jejich částí, hutních projekčních organizací, hutnických vysokých škol a GŘHŽ. Zde byly dohodnuty základní zásady a způsob práce

Celostátní odborná skupina „Výroba pásů“ se transformovala na „Společnost Ocelové pásy“ 18. května 1994 na ustavujícím shromáždění v průběhu 38. pracovního semináře ve Žloukovicích. Podle vlastních stanov je dobrovolným sdružením občanů a právnických osob, sdružených v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. Na ustavujícím shromáždění byla zvolena výkonná rada, přijaty stanovy a projednány další organizační záležitosti. Za podstatné lze považovat to, že byly zachovány zásady a způsob práce.