Společnost ocelové pásy

Výroba válců pro válcování pásů za studena a za tepla, 88. pracovní seminář, Best Western Hotel Vista, Ostrava-Zábřeh

88. pracovní seminář Společnosti Ocelové pásy proběhl ve dnech 24.4 až 25.4.2023 v prostorech hotelu Best Western Hotel Vista, Ostrava-Zábřeh. Tématem semináře byla "Výroba válců pro válcování pásů za studena a za tepla".

88. pracovní seminář Společnosti Ocelové pásy začal plenárním zasedáním v 9:30 dne 24.04.2023, v prezentační místnosti Best Western Hotel Vista, Ostrava-Zábřeh. Taktéž garant semináře Ing. Jiří Sládek přivítal všechny přítomné a představil ředitele Strojíren Kladno Ing. Jaromíra Vrátila.

Plénum souhlasilo bez připomínek s následujícím programem:

 • Zahájení 88. pracovního semináře
 • Seznámení s programem 88. pracovního semináře, Kontrola účasti
 • Vystoupení ředitele Strojírny Poldi
 • Změny v členské základně
 • Vyhodnocení 87. pracovního semináře
 • Informace o činnosti výkonné rady za poslední období od 87. podzimního semináře
 • Coffeebreak
 • Zpráva hospodaření 2022, návrh rozpočtu na rok 2023, revizní zpráva
 • Příprava 89. pozimního semináře
 • WWW stránky Společnosti
 • Diskuse a různé (zrušení Konference 2023)
 • Organizační pokyny pro další části semináře

Plenární zasedání Společnosti Ocelové Pásy přijalo tři nové členy:

Ing. Gabriela Horvátha, ktorý v súčasnosti pracuje v USSK na pozícii Vedúceho prevádzky Teplej valcovne. Pán Horváth pracuje na Teplej valcovni od roku 1996, má dlhoročné skúsenosti s procesom tvárnenia a riadením prevádzky. Počas svojej pracovnej kariéry pracoval v pozícii Valciar hotovného poradia, Koordinátor TŠP a od roku 2020 je v pozícii Vedúceho prevádzky TŠP.

Pana Roberta Mokroše, který pracuje v Liberty Ostrava na pozici vedoucího provozu Válcovna pásů. Robert Mokroš nastoupil do tehdejší NHKG v roce 1988 a prošel různými pozicemi od valcíře, přes směnového mistra, technologa, až po současného vedoucího provozu Steckelovy válcovny. Má bohaté jak odborné, tak manažerské zkušenosti a věřím, že přinese do SOP nový svěží vítr.

Ing. Marcela Bugaje, který pracuje také v Liberty Ostrava na pozici vedoucího provozu Dělící linky. Ing. Bugaj nastoupil do tehdejší Nové Huti v roce 1991 a prošel různými pozicemi od valcíře, přes směnového mistra, technologa, procesního inženýra až po současného vedoucího provozu. Během své praxe získal taktéž bohaté odborné i manažerské zkušenosti, kterými určitě rád obohatí Společnost Ocelové pásy

       Odborná část 88. pracovního semináře proběhla 25.4.2023 v odpoledních hodinách v přednáškové místnosti Best Western Hotel Vista. Garant semináře Ing. Jiří Sládek zahájil odpolední přednáškový blok, při kterém byly předneseny tyto přednášky:

1.         Výroba válců pro válcování za tepla ve Vítkovických slévárnách, spol s r.o.  Ing. Tomáš Válek

2.         Súčastnoť a perspektiva povrchových úprav pracovných valcov. Ing. Tomáš Tuťko, Neo Industries

3.         Příčiny snižující životnost a využitelnost válců. Ing. Jiří Fingerhut, CSc., Strojírny Poldi, a.s.

4.         Možnosti dalšího využití opotřebených válců ve válcovnách. Ing. Jiří Sládek, Strojírny Poldi, a.s.

Společenský večer proběhl v prostorách Best Western Hotel Vista.

Oslavili jsme životní jubileum našich členů:

 • Doc. Ing. Václav Machek, CSc. – 85 let
 • Ing. Václav Novák – 80 let
 • Ing. Přemysl Kunčický – 75 let
 • Ing. Vladimír Toman   – 70 let
 • Ing. Miroslav Křiva – 70 let
 • Ing. Daniel Hajduk, Ph.D. – 65 let
 • Ing. Norbert Kubík, MBA – 50 let

Tak jak je již zvykem na seminářích Společnosti Ocelové pásy, byl večer doprovázen neformální konverzací hostů a členů.

Tradiční exkurze se uskutečnila ve středu 26.4.2023 a to společným odjezdem všech účastníků semináře autobusem do společnosti Vítkovické slévárny, divize Slévárna válců.

Divize Slévárna válců se specializuje na výrobu pracovních válců pro teplé válcovny, a to technologií odstředivého lití s využitím licenční technologie Gontermann-Peipers. Roční výroba se pohybuje mezi 6 000 – 7 000 tun válců.

Materiály pracovní vrstvy válců jsou vyráběny v celé požadované škále (vysoce chromová litina, litina s neurčitou tvrzenou vrstvou, nástrojová ocel, rychlořezná ocel, tvárná litina) a jsou průběžně inovovány a splňují nejpřísnější požadavky trhu.

Prohlídka byla soustředěná na prostory, ve kterých v roce 1989 byla dokončena výstavba unikátní technologie odstředivého lití válců a zahájena výroba dvouvrstvých válců dle licence Gontermann Peipers.

Zbylý čas před obědem byl využit na prohlídku prostor Dolních Vítkovic.

Závěrečný oběd proběhl v restauraci Best Western Hotel Vista, kde prezident Společnosti poděkoval garantovi za přípravu a realizaci semináře a ukončil seminář.