Společnost ocelové pásy

Budoucnost válcování ocelových pásů pohledem uhlíkové neutrality, 89. pracovní seminář Společnosti Ocelové pásy, Hotel Sepetná, Ostravice

89. pracovní seminář Společnosti Ocelové pásy se konal ve dnech 2.10. až 4.10. 2023. Tématicky byl zaměřen na budoucnost válcování ocelových pásů pohledem uhlíkové neutrality a oslavu 50. let od založení Společnosti.

Plenární zasedání 89. pracovního semináře Společnosti Ocelové pásy bylo zahájeno prezidentem Společnosti Ing. Martin Špokem v 10:00 dne 3.10.2023 v zasedacím sále hotelu SEPETNÁ. Semináře se zůčastnilo 27 fyzických a 13 právnických členů Společnosti. Ze seniorů Společnosti se jednání zúčastnilo 10 členů. Semináře se zúčastnili také 3 hosté z řad odborné veřejnosti.

Plénum souhlasilo bez připomínek s následujícím programem:
• Zahájení 89. pracovního semináře
• Seznámení s programem 89. pracovního semináře, kontrola účasti
• Vzpomínka na Ing. Josefa Bořutu, CSc.
• Změny v členské základně
• Informace o činnosti výkonné rady za poslední období od 88. podzimního semináře
• Vyhodnocení 88. pracovního semináře
• Příprava 90. pofzimního semináře
• Příprava voleb výkonné rady SOP, volba volební komise
• 50. let výročí Společnosti Ocelové pásy
• Diskuse a různé
• Organizační pokyny pro další části semináře

Během semináře byly předány průkazy člena Společnosti Ocelových pásu a stanovy novým členům p. Gabrielovi Horváthovi, p. Robertu Mokrošovi a Ing. Marcelu Bugajovi.

Odborná část 89. pracovního semináře proběhla 3. 10. 2023 v odpoledních hodinách v přednáškové místnosti hotelu Sepetná. Garant semináře a prezident Společnosti Ocelové pásy Ing. Martin Špok zahájil odpolední přednáškový blok, při kterém byly předneseny tyto přednášky:

Filip Hájek, Ocelářská unie
Green Deal aneb nevyhnutelná transformace evropských hutí

Ing. Norbert Kubík, MBA, US Steel Košice a.s.
Na cestě k vyrobe ocele s nižšou uhlíkovou stopou. 2023

Ing. Ivo Chmelík, GO Steel a.s.
GO Steel a.s.& Uhlíková stopa

Ing. Emerich Místecký, Client Technical Support Manager, ArcelorMittal Europe – Flat Products TCT Region East
Role oceli v přechodu k uhlíkové neutralitě, náročná výzva nebo příležitost?

Martin Pavliska, HENNLICH s.r.o., Lechler GmbH
Nové trendy v procesu odstraňování okují: ekonomická výhoda a ekologická zodpovědnost

Aktuálnost tématu, především u přednášky Filipa Hájka způsobovala diskuzi už během vystoupení. Všech pět přednášek přineslo k tématu výroby ocelových pásů specifický pohled od představ regulací Evropské Unie a mechanismů, kterými to bude prováděno. Dále pak přes přístup výhled reagující na současné a budoucí požadavky včetně investicí do výrob zelené oceli. A na závěr byl ukázány možnosti šetření a snižování ekologické zátěže na konkrétním příkladu z praxe.

Společenský večer proběhl v restauraci hotelu Sepetná. Oslavili jsme životní jubileum našich členů:
• Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. – 65 let
• Ing. Jiří Sládek – 65 let
• Ing. Karol Hála, CSc. – 70 let
• Ing. Miloslav Kiša – 70 let
• Ing Ivo Chmelík – 60 let

Tak jak je již zvykem na seminářích Společnosti Ocelové pásy, byl večer doprovázen neformální konverzací hostů a členů. O hudební stránku společenského večera se tradičně postaral Doc. Ing. Václav Machek, CSc., podpořen vokály členů Společnosti.

Tradiční exkurze se uskutečnila ve středu 4.10. 2023. Účastnici se na ředitelství Liberty Ostrava vybavili ochrannými prostředky a přestoupili na autobus, kterým vjeli do areálu.

První část exkurze vedl p. Robert Mokroš. Prohlídka Steckelovy válcovny začal na kontilití před ohřívací pecí. Prohlídka pokračovala po toku materiálu, návštěva kabiny krokové pece, kabina tratě, dílna výměny válců, výběh. Bohužel, v době exkurze byla el. porucha 1 stolice, takže vše jen s výkladem bez praktické ukázky.

Exkurze následně pokračovala po halách bývalé teplé tratě P800. Postupně se prošly následujíc úseky: podélná dělící linka Siemag, podélná dělící linka ŽDAS – v provozu, profilovací linka Wean-Damiron, příčná linka Novastilmec, sklady. Během prohlídky Ing. Bugaj diskutoval s účastníky exkurze historii, současnost a budoucnost této sekce výroby Liberty Ostrava.

Závěrečný oběd proběhl v salónku hotelu Kovák, kde prezident Společnosti poděkoval členům společnosti za účast a členům výboru za přípravu a oficiálně ukončil seminář.