Společnost ocelové pásy

Výzkum a vývoj válcovaných materiálů v COMTES FHT a.s. 87. pracovní seminář, Plasy.

Ve dnech 30.10. až 2. 11. 2022 proběhl pracovní seminář SOP pod záštitou firmy COMTES FHT, a.s. Plenární zasedání a odborný program proběhl v Plasech. Během odborné exkurze jsme navštívili areal firmy COMTES FHT, a.s. Dobřany.

 

Odborná část 87. pracovního semináře proběhla 1.11.2022 v odpoledních hodinách v společenské místnosti Pivovarského dvora v Plasech. Garant semináře Ing. Tomáš Studecký zahájil odpolední přednáškový blok, při kterém byly předneseny tyto přednášky:

1.         Válcování speciálních ocelí a slitin v COMTES FHT a.s.

 Ing. Tomáš Studecký

2.         Výzkum a vývoj vysokopevných ocelí pro automobilový průmysl

Ing. Pavel Podaný, Ph.D.

3.         Mechanické testování válcovaných výrobků

Ing. Pavel Konopík, Ph.D.

4.         Využití numerických simulací v oblasti konstrukce a tváření válcovaných plechů

Doc. Ing. Václav Kubec, Ph.D.